Defendyl
  • Важно е да сме здрави!

    Defendyl-Imunoglukan P4H® содржи природен биоактивен Imunoglukan, витамин Ц и цинк. Imunoglukan-от ги активира клетките на имунолошкиот систем и на тој начин помага во зајакнување на телесната отпорност. Витамин Ц и цинк го помагаат имунолошкиот систем и ги штитат клетките од оксидативниот стрес.