Разлики помеѓу настинка и грип

Болестите на респираторниот систем како што се настинка и грип се најчести случаи за посета на доктор, но и за безброј отсуства од училиште или работа. И обичната настинка и грипот спаѓаат во категоријата вирусни заболувања, што со друг збор се нарекува вирус. Како да дознаеме дали станува збор за настинка или пак грип?

Запознајте ги нашите производи

Запознајте ги нашите производи

  • Зајакнување на имунитетот