Клинички докажана ефикасност на производите Defendyl-Imunoglukan P4H®

За производите Defendyl-Imunoglukan P4H® на повеќе од 1500 луѓе се спроведени повеќе од 10 клинички испитувања со кои се докажува нивната безбедност и ефикасност. Во испитувањата биле вклучени деца, спортисти и возрасни луѓе.

Кога се употребува Defendyl®

Интересни и поучни статии за улогата на имунолошкиот систем во секојдневната употреба.

Во сезона на настинки, грип и останати вируси

Во сезона на настинки, грип и останати вируси

Без разлика на тоа кој вирус ве нападнал (на пр. вирус на грип или настинка), за време на лекувањето се препорачува добро да се одморите, да пиете многу течности и да го зајакнете Вашиот имунолошки систем.

Повеќе

Кај ослабен имунолошки систем

Повеќе