Прекумерен замор и исцрпеност: како можеме да си помогнеме сами на себе

Прекумерниот замор е многу честа појава со која се соочуваат многу луѓе. Зголемениот замор често се јавува во текот на заздравување од вирози или други инфекции. Иако заморот од акутните болести обично брзо поминува, многу луѓе се борат со долготрајниот замор. Тоа се манифестира со разни знаци кои можат да бидат физички, ментални или емоционални.

Запознајте ги нашите производи

Запознајте ги нашите производи

  • Зајакнување на имунитетот