Децата и настинката

Настинките и останатите инфекции на респираторниот систем се најчеста причина за изостаноци од градинка или училиште. Во овие установи настинката лесно се пренесува од дете на дете. Во споредба со возрасните, децата почесто се разболуваат затоа што нивниот организам сеуште не успеал да изгради соодветен имунитет – со секоја вирусна инфекција организмот стекнува имунитет на новиот вирус.

Запознајте ги нашите производи

Запознајте ги нашите производи

  • Зајакнување на имунитетот