Клиничко испитување: Спортисти кои користеле Имуноглукан P4H® имаат помал број на респираторни инфекции

Адекватната физичка активност е корисна за работата на имунолошкиот систем, а преоптеретеноста и недоволната регенерација (т.н. хронична имуносупресија) сериозно го ослабуваат имунолошкиот систем и во такви случаи постои поголем ризик за појава на инфекции на респираторниот систем како што се настинка и грип.

Запознајте ги нашите производи

Запознајте ги нашите производи

  • Зајакнување на имунитетот